SELEKT SOLV

zep staal vat 30 liter

Productgroep: KOUDONTVETTER

Lost vuil, olie en vet op, bijv. op onderdelen van motoren, machines, apparatuur, elektromotoren, hydraulische
apparatuur, enz. Product blijft langdurig schoon en is daardoor veelvuldig te gebruiken. Wordt toegepast in een
spoelbak (Bijv. MBS 210 en MBS 60) . Veilig en neutraal van karakter. Veroorzaakt geen corrosie op staal, aluminium
of andere metalen. Verdampt snel en heeft een vlampunt van 40 graden Celcius

Inhoud vat 60 ltr.

Product wordt na nieuwe aanschaf selekt solv gratis bij u op gehaald.

Longer description

Niet giftig ontvettingsmiddel

Lost vuil, olie en vet op, bijv. op onderdelen van motoren, machines, apparatuur,elektromotoren, hydraulische apparatuur, enz.

Product blijft langdurig schoon en is daardoor veelvuldig te gebruiken.

Wordt toegepast in een spoelbak (Bijv. MBS 210 en MBS 60) .

Veilig en neutraal van karakter. Veroorzaakt geen corrosie op staal, aluminium of andere metalen.

Tast rubber, verflagen en de meeste kunststoffen niet aan

Economisch in gebruik door een zeer langdurige werking.

Stabiel in opslag.

Selekt Solv is niet giftig, dus veilig te gebruiken. Heeft geen residugeur.

Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen en geen aromaten.

Geen onaangename dampvorming.

Heeft een "uitgebalanceerde" verdampingssnelheid, droogt dus niet snel, maar ook niet bijzonder traag.

Bij bestelling van een nieuw vat wordt het verontreinigde vat gratis opgehaald en verwerkt.

WAAR TE GEBRUIKEN

Servicestations, transportbedrijven, garages,
installatiebedrijven, loonwerkers, weg- en waterbouw
(technische dienst), ziekenhuizen en andere overheidsinstellingen, waterzuivering, wikkelbedrijven, machinale werkplaatsen e.d.

GEBRUIKSAANWIJZING

Leg de onderdelen op het rooster van de spoelbak en schakel de pomp in. Wrijf met behulp van de borstel over
de te reinigen onderdelen tot het vet en vuil verdwenen zijn. Eventueel droog blazen met behulp van een luchtdrukpistool.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type: kleurloze heldere vloeistof

Dichtheid bij 20ºC: ± 0,77 g/cm³

Benzeen gehalte < 1 ppm

Vlampunt: > 38ºC

Geur: praktisch reukloos

OPMERKINGEN

Product is ontvlambaar, open vuur vermijden. Langdurig
contact met de huid vermijden; draag rubberen handschoenen. Voor verdere gegevens raadpleeg ons Product Veiligheidsinformatieblad

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

Versie: 100707A

Features

 <<